select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01004252' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01004252' and t_pro_group_product.group_id IN ('11272','11285','11284','11283','11282') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Trang Trí Gia Tiên 63 items - Trang Trí Cưới Hỏi An Hoa

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms. Hoa

    ĐT: 0917 027 368 (Zalo)

    Email: cuoihoianhoa@gmail.com

  • Ms. Tuyền

    ĐT: 0942 980 890 (Zalo)

    Email: dicvucuoianhoa@gmail.com

Tin mới nhất

Kết nối

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 30490
Hôm nay: 129

Trang Trí Gia Tiên

Sắp xếp theo:
Gói Đặc Biệt (hoa lụa) 027

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 025

Gói Đặc Biệt 025

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 021

Gói Đặc Biệt 021

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Gói Cao Cấp - kimsa (hoa lụa) 019

Thêm vào giỏ
Gói Cao Cấp - trắng (hoa lụa) 017

Thêm vào giỏ
Gói Cao Cấp - hồng 020

Thêm vào giỏ

Gói Cao Cấp (ko đèn) - vàng 020

Thêm vào giỏ
Gói Cao Cấp (ko đèn) - vàng 019

Thêm vào giỏ
Gói Cao Cấp (ko đèn) - xanh 017

Thêm vào giỏ

Gói Cao Cấp (hoa lụa) - Vang KS 015

Thêm vào giỏ
Gói Cơ Bản - HỒNG 06

Thêm vào giỏ
Gói Cao Cấp - Xanh 011

Thêm vào giỏ