select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (sales_price) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01004252' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01004252' and t_pro_group_product.group_id IN ('11275','11286','11301','11287','11288','11289') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.product_sales_price, t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Mâm Quả - Rồng Phụng 6 items - Trang Trí Cưới Hỏi An Hoa

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms. Hoa

    ĐT: 0917 027 368 (Zalo)

    Email: cuoihoianhoa@gmail.com

  • Ms. Tuyền

    ĐT: 0942 980 890 (Zalo)

    Email: dicvucuoianhoa@gmail.com

Tin mới nhất

Kết nối

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 34942
Hôm nay: 123

Mâm Quả - Rồng Phụng

Sắp xếp theo:
Rồng Phụng

Rồng Phụng

1,400,000VNĐ

Thêm vào giỏ
6 Quả

6 Quả

3,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ
6 Quả CC

6 Quả CC

4,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ

7 Quả

7 Quả

5,500,000VNĐ

Thêm vào giỏ
8 Quả

8 Quả

6,200,000VNĐ

Thêm vào giỏ
9 Quả

9 Quả

7,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ