select SQL_CALC_FOUND_ROWS t_pro_product.product_id, t_pro_product.model_number, t_pro_product.product_name, t_pro_product.price, t_pro_product.weight, t_pro_product.model_number, t_pro_product.sales_price, t_pro_product.members_price, t_pro_product.product_img, t_pro_product.t_product_img, t_pro_product.stock_flg , t_pro_product.stock_num , t_pro_product.new_mark_flg , t_pro_product.new_mark_icon , t_pro_product.simple_expl, date_format(t_pro_product_environment.new_mark_limit,'%Y-%m-%d') as new_mark_limit from t_pro_group_product force index (order_num) left join t_pro_product on t_pro_group_product.account_id = t_pro_product.account_id and t_pro_group_product.product_id = t_pro_product.product_id left join t_pro_product_environment on t_pro_product_environment.account_id = 'PA01004252' and t_pro_product.product_id = t_pro_product_environment.product_id where t_pro_group_product.account_id = 'PA01004252' and t_pro_group_product.group_id IN ('11285') and t_pro_product.disp_flg = 0 and t_pro_product.del_flg = 0 and ( t_pro_product.stock_flg = 1 or (t_pro_product.stock_flg = 0 and t_pro_product.stock_num > 0) or (t_pro_product.stock_flg = 0 and (t_pro_product.stock_num = 0 or t_pro_product.stock_num is null) and (t_pro_product.soldoutdisp_flg = 0 or t_pro_product.soldoutdisp_flg is null ) ) ) and concat(ifnull(t_pro_product.start_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.start_time,'00:00:00')) <= now() and concat(ifnull(t_pro_product.end_date,current_date),' ',ifnull(t_pro_product.end_time,'23:59:59')) >= now() group by t_pro_group_product.product_id order by t_pro_group_product.order_num is null, t_pro_group_product.order_num, t_pro_group_product.product_id desc limit 12 offset 0
Gói Đặc Biệt 17 items - Trang Trí Cưới Hỏi An Hoa

Hỗ trợ trực tuyến

  • Ms. Hoa

    ĐT: 0917 027 368 (Zalo)

    Email: cuoihoianhoa@gmail.com

  • Ms. Tuyền

    ĐT: 0942 980 890 (Zalo)

    Email: dicvucuoianhoa@gmail.com

Tin mới nhất

Kết nối

Like Facebook

Thống kê

Tổng lượt truy cập: 30467
Hôm nay: 106

Trang Trí Gia Tiên

Gói Đặc Biệt

Sắp xếp theo:
Gói Đặc Biệt (hoa lụa) 027

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 025

Gói Đặc Biệt 025

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 021

Gói Đặc Biệt 021

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Gói Đặc Biệt 015

Gói Đặc Biệt 015

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 017

Gói Đặc Biệt 017

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 013

Gói Đặc Biệt 013

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Gói Đặc Biệt 012-HOA LỤA

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 011

Gói Đặc Biệt 011

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 010

Gói Đặc Biệt 010

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ

Gói Đặc Biệt 09

Gói Đặc Biệt 09

6,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 06

Gói Đặc Biệt 06

7,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ
Gói Đặc Biệt 05

Gói Đặc Biệt 05

7,900,000VNĐ

Thêm vào giỏ