Gói 7 Quả

Gói 7 quả gồm:
+ Cặp trà , cặp rượu , cặp đèn
+ Quả trầu cau
+ Quả trái cây ( ngũ quả )
+ Quả bánh cốm
+ Quả bánh phu thê
+ Quả xôi gấc + 01 con gà
+ Quả bánh kem
*** Kèm Khay Trầu– Rượu
.
.
.
.