Gói 6 Quả Cao Cấp

Gói 6 quả gồm:
+ Cặp trà, cặp rượu, cặp đèn
+ Quả trầu cau
+ Quả trái cây ( ngũ quả )
+ Quả bánh phu thê
+ Quả bánh cốm
+ Quả xôi gấc + 01 con gà
+ Hoa Tươi
*** Kèm Khay Trầu– Rượu
.
.
.
.