Gói 9 Quả

Gói 9 quả gồm:
+ Cặp trà , cặp rượu , cặp đèn
+ Quả trầu cau + Quả trái cây ( ngũ quả )
+ Quả bánh cốm
+ Quả bánh Pía
+ Quả bánh phu thê
+ Quả xôi gấc
+ 01 con gà
+ Quả bánh kem
+ Heo Quay 10kg
*** Kèm Khay Trầu– Rượu
.
.
.
.